An ninh quốc phòng

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác phòng không nhân dân năm 2019

(09:07:00 26/02/2019) Ngày 26/2/2019, tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất,UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác phòng không nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô; đồng chí Kiều Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.

Toàn cảnh hội nghị
 
Báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ: Năm 2018, Hội đồng GDQPAN các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác GDQPAN sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân được quan tâm thường xuyên gắn với sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ sở cũng như phối hợp tốt trong tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên tiếp tục được thực hiện nền nếp. Tất cả các trường THPT trên địa bàn huyện đã tổ chức dạy và học môn GDQPAN theo phân phối chương trình. Trong năm, đã tổ chức giáo dục QPAN cho 8.321 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 1.091 đồng chí thuộc đối tượng 2,3,4. Bên cạnh đó, công tác phòng không nhân dân đã hoàn thành nội dung và kế hoạch đề ra.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những kết quả, hiệu quả trong công tác phối hợp bồi dưỡng, GDQPAN; những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN đối với các đối tượng và công tác phòng không nhân dân.
 
Đ/c Kiều Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng & an ninh huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Kiều Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng & an ninh huyện đã đánh giá cao những kết quả trong công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác phòng không nhân dân của huyện năm 2018. Đồng chí đề nghị năm 2019, Hội đồng GDQPAN các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; thường xuyên kiện toàn hội đồng GDQPAN các cấp đảm bảo việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng nâng cao chất lượng GDQPAN các đối tượng. Đặc biệt quan tâm giáo dục đối tượng là học sinh, sinh viên trong các trường học. Đồng thời thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác GDQPAN ở địa phương, cơ sở, hoàn thành chương trình, chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QPAN các đối tượng theo kế hoạch; nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác GDQPAN và công tác phòng không nhân dân.
 
 
Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 05 tập thể có thành tích trong công tác Giáo dục quốc phòng- an ninh và công tác phòng không nhân dân năm 2018./.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C