Xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân Huyện giải ngân vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

(09:05:00 09/07/2017) Nhằm giúp hội viên nông dân có vốn sản xuất và thực hiện các chương trình, dự án Hội Nông dân với vai trò trung tâm đã tích cực giúp đỡ hội viên sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Ngày 29/6/2017, Hội Nông dân huyện đã tiến hành giải ngân nguồn vốn vay ủy thác từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Nguồn vốn vay đợt này tập trung cho 4 xã: Phú Kim, Lại Thượng, Canh Nậu, Đồng Trúc với tổng số 81 hộ được vay với số tiền 2,065 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án VAC, sản xuất mộc dân dụng... Trong đó dự án phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế vườn cây, ao cá, chăn nuôi cho 27 hộ ở 2 xã Phú Kim và Lại Thượng với mức vay đến 50 triệu đồng /hộ.  
 
Đến nay, tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đang cho hộ hội viên nông dân vay là 22,907 tỷ đồng, cho 2.078 hộ vay. Trong đó nguồn vốn Thành phố ủy thác là 21,2 tỷ đồng cho 1.817 hộ; Quỹ hỗ trợ nông dân huyện 1,060 tỷ cho 106 hộ; Quỹ hỗ trợ nông dân xã 0,647 tỷ cho 155 hộ vay.
Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo và tuyên truyền cho hội viên, nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân./.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C