Kinh tế

Hướng dẫn điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỷ đồng

(20:15:00 24/08/2021) Gói hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đang được các hộ kinh doanh lớn, nhỏ mong chờ. Vậy, hộ kinh doanh cá thể cần phải đáp ứng các điều kiện nào để được hưởng gói hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ theo phương thức chi trả 1 lần này.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm mục tiêu hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
 
Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trước ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn TP, kể cả hộ kinh doanh lâu năm cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi phải thay đổi cách thức hoạt động liên tục để thích ứng với tình hình mùa dịch, hoặc thậm chí phải tạm dừng hoạt động để thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố.
Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó, có đối tượng là hộ kinh doanh.
Để triển khai thực hiện, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định 23, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, điều kiện để hộ kinh doanh được hỗ trợ gồm: Hộ kinh doanh có đăng ký thuế là những hộ kinh doanh đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế; “Hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19” là các hộ kinh doanh mà cơ quan Thuế đang thực hiện quản lý thuế, đang kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Như vậy, các hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện như trên sẽ không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
Các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C