Pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

(08:45:00 15/10/2017) Ngày 02/10/2017, UBND huyện Thạch Thất ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện năm 2017.

Ngày Pháp luật năm 2017 có chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Qua đó nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, Pháp luật; giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân.

Theo đó, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11, trong đó tuần cao điểm từ ngày 6-11 đến ngày 11-11. UBND Huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bằng các hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN./.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C