An ninh quốc phòng

Huyện Thạch Thất: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 năm 2020

(09:48:00 03/11/2020) Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể huyện Thạch Thất năm 2020. Sáng ngày 02/11/2020, Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho đối tượng 3- là các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lí, đại biểu HĐND huyện và Chủ tịch UBMTTQ các xã. Đây là lớp thứ 2 được tổ chức trong năm 2020.

Dự khai mạc, có đồng chí Vũ Tiến Đại- Phó Hiệu trưởng- kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Cấn Đình Trung- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện.
Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho đối tượng 3 năm 2020
 
Thời gian tổ chức lớp học trong 12 ngày, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 14/11/2020. Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- An ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam; Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng chống vũ khí hủy diệt, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh Quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, luật lực lượng dự bị động viên; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Nội dung về công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, luyện tập bắn súng K54. 
Những kiến thức cơ bản được tiếp thu tại lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên vận dụng vào quá trình công tác để tham mưu, đề xuất với địa phương, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực, nhằm củng cố, xây dựng nền quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C