Pháp luật

Huyện Thạch Thất: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

(09:07:00 17/12/2018) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Thạch Thất được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Hình thức PBGDPL được sử dụng ngày càng phù hợp, có hiệu quả và không ngừng được đổi mới như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật... Thông qua các hình thức này, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật đã được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Để công tác PBGDPL phát huy hiệu quả, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến ngành và lĩnh vực thuộc quyền quản lý của cơ quan, phối hợp tuyên truyền Luật Bầu cử, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm Y tế, Bộ luật Dân sự, bạo lực gia đình, an toàn giao thông, nghĩa vụ quân sự... Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật đã trở nên gần gũi và dễ hiểu với nhân dân hơn. Qua đó, giúp nhân dân hiểu, chấp hành pháp luật, tránh tình trạng tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp do không hiểu biết pháp luật.
Hội nghị tuyên truyền luật tiếp cận thông tin
 
Từ đầu năm đến nay, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan tổ chức được 22 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền phổ biến, trợ giúp pháp lý cho gần 5.500 lượt người, tổ chức cho gần 56.900 hộ ký cam kết chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại pháo. Cấp phát trên 18 nghìn tờ gấp, 1.200 cuốn sách, sổ tay tìm hiểu pháp luật của huyện.
Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống xã hội, là cầu nối trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác này. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng. Nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí của các cơ quan Nhà nước và công dân; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật của các cấp chính quyền.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C