Chính trị

Huyện Thạch Thất tổ chức bồi dưỡng kiến thức mới cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2020

(18:04:00 12/10/2020) Ngày 10/10/2020, huyện Thạch Thất tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho hơn 200 đại biểu HĐND cấp xã năm 2020.

Lớp tập huấn là hoạt động rất thiết thực, hữu ích, các đại biểu sẽ được cập nhật những vấn đề mới, trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong giai đoạn hiện nay để làm tốt vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng của cơ quan dân cử. Việc bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã là cơ hội, điều kiện để giúp các đại biểu dân cử thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND cấp xã.
Đ/c Lê Trọng Vinh- Chuyên viên cao cấp- nguyên Vụ phó Vụ pháp chế- Bộ Nội vụ đã truyền đạt một số nội dung cơ bản tại lớp tập huấn
 
Trong đợt tập huấn này, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Trọng Vinh- Chuyên viên cao cấp- nguyên Vụ phó Vụ pháp chế- Bộ Nội vụ đã truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 97/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số điểm mới về Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát của HĐND; kỹ năng tổ chức thực hiện công tác giám sát, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Một số điểm mới về luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C