Kinh tế

Huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017

(18:29:00 23/03/2017) Sáng ngày 23/3/2017, UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 tới các thành viên ban chỉ đạo, tổ thường trực tổng điều tra kinh tế năm 2017 của huyện; trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 của các xã, thị trấn.

Đ/c Dương Văn An - Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Dương Văn An- Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thạch Thất đã triển khai kế hoạch, trong đó nêu rõ đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi chính phủ đạt cả 3 điều kiện: có địa điểm cố định, có chủ thể sở hữu và người đứng đầu, có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ, theo tập quán kinh doanh. Thời điểm tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp đã bắt đầu từ ngày 15/3/2017; đối với khối cá thể và khối tôn giáo bắt đầu từ ngày 1/7/2017.

Thời kỳ tổng điều tra, những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2016 hoặc các tháng năm 2017 tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra. Về thời gian thu thập thông tin, đối với khối doanh nghiệp, tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3/2017 đến ngày 31/5/2017; đối với khối hành, sự nghiệp, tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 1/4 đến 31/5/2017; đối với khối cá thể, tôn giáo, tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến 30/7/2017. 

Đây là cuộc tổng điều tra quan trọng, nội dung phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, thu thập số liệu trong thời gian ngắn. Do vậy, UBND huyện yêu cầu ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp, các phòng, ban, ngành khẩn trương triển khai, tập trung cao độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo đúng kế hoạch đã đề ra./.
 

Phí Thông

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C