Chính trị

Huyện Thạch Thất tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017

(10:31:00 23/01/2018) Sáng ngày 22/1/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đức Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị
 
Năm 2017, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy; sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, hệ thống Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở và các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy đã nỗ lực, cố gắng, tập trung tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả trên lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 37 văn bản và chủ động ban hành 168 văn bản chỉ đạo về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tư tưởng, tuyên giáo đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ huyện, với tổng số 30 đồng chí, đảm bảo 100% báo cáo viên có trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên. Công tác triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy được tổ chức kịp thời, nghiêm túc. Đã tổ chức 142 lớp, tăng 8 lớp so với năm 2016, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 95,7%. Phối hợp tham mưu cho Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15 của Thành ủy Hà Nội ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Góp phần tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm qua. 
Đ/c Nguyễn Sơn Hà- UV BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu tại hội nghị
 
 
Ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận nhấn mạnh và làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; trách nhiệm của hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở.
Đ/c Nguyễn Doãn Hoàn- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trên cơ sở Chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Huyện ủy để tổ chức triển khai thực hiện, thông tin, quán triệt đi đôi với cụ thể hóa Nghị quyết; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; kiện toàn và bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có nội dung chuyên đề về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết; đổi mới công tác tư tưởng, tuyên giáo để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C