Xây dựng nông thôn mới

Huyện Thạch Thất triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

(00:28:00 20/06/2016) Sáng ngày 20/6/2016, Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến nội dung Kế hoạch số 04 và 05 của BCĐ huyện về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện. Cuộc tổng điều tra lần này là thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông nghiệp; đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đối tượng điều tra là lao động, điều kiện sản xuất, điều kiện sống của hộ dân cư ở nông thôn và đơn vị có tham gia hoạt động nông nghiệp. Thời gian thực hiện tổng điều tra từ ngày 1/7/2016 và kết thúc thu thập thông tin trước ngày 31/7/2016. Đối với đơn vị điều tra là hộ điều tra toàn bộ, thời gian thu thập thông tin tối đa là 20 ngày. Đối với đơn vị điều tra là hộ chọn mẫu và đơn vị điều tra còn lại thì thời gian thu thập thông tin tối đa là 30 ngày.

Toàn cảnh hội nghị

Huy Khánh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C