Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

(09:06:00 21/06/2020) Sáng ngày 20/6/2020, Huyện ủy Thạch Thất tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đại diện các Ban Đảng Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy- Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIII.
Toàn cảnh hội nghị
 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, hướng dẫn các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đảm bảo đúng quy định của cấp trên và phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, Huyện ủy đã thành lập 6 Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thành lập 3 tổ thẩm định văn kiện, nhân sự đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở. 
Với sự tập trung cao của các cấp ủy trong Đảng bộ huyện, đến ngày 03/6/2020, đã có 46/46 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tốt, đảm bảo các yêu cầu của Thành ủy, Huyện ủy. Nội dung các văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo, đi sâu vào thực chất, phản ánh được thực trạng của Đảng bộ, Chi bộ, những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, từ đó đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở diễn ra theo đúng  kế hoạch thời gian, phát huy tính khách quan, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo đổi mới, duy trì nghiêm túc quy chế bầu cử trong Đảng, bầu đủ số lượng cấp ủy, đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, đúng nguyên tắc trình tự thủ tục bầu cử.Việc chỉ đạo kiểm phiếu bằng máy vi tính ở Đại hội cơ sở đảm bảo chính xác và tiết kiệm được thời gian. 
Kết quả tại Đại hội 46 tổ chức cơ sở Đảng đã bầu đủ 354/354 đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới. Đối với 23 Đảng bộ xã, thị trấn đã bầu đủ 246 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề án nhân sự cấp ủy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Đối với các Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, Chi bộ cơ sở gồm 11 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 12 Chi bộ cơ quan đã bầu đủ 108 đồng chí tham gia cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ đào tạo cũng như phẩm chất đạo đức, năng lực công tác.  Chất lượng nhân sự trình độ chuvên môn Đại học, Cao đẳng chiếm 81,65%, Thạc sỹ chiếm 16,38, Tiến sỹ chiếm 1,69%. Trình độ LLCT: Sơ cấp chiếm 8,47%; Trung cấp 78,82%, Cao cấp, Cử nhân 12,71%;  Tỷ lệ nữ chiếm 22,88%; tỷ lệ trẻ 10,5%. 
Ban chấp hành các Đảng bộ cơ sở đã bầu được 77 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, trong đó: Tái cử 64 đồng chí chiếm 83,11%. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã họp phiên thứ nhất bầu 33 đồng chí Bí thư Đảng ủy và 52 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, bảo đảm theo đúng quy định và đề án. Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở đã bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các Chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra đảng.
 
Đ/c Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
 
Đ/c Nguyễn Hồng Nhât- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phục vụ Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Thạch Thất đã khen thưởng cho 45 tập thể và 138 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đ/c Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Thành công của Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã khẳng định vai trò của Ban THường vụ Huyện ủy, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo có hiệu quả của Tổ công tác cấp huyện, sự năng động, kịp thời của các cơ quan, các ban xây dựng đảng trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban THường vụ Huyện ủy; sự cố gắng, tích cực của cấp ủy triệu tập Đại hội cấp cơ sở, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp Nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội… Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Đối với cấp cơ sở sau Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 phải tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Cấp ủy cơ sở kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa; xây dụng quy chế làm việc của cấp ủy, thường vụ cấp ủy; phân công công tác cho các đồng chí cấp ủy khóa mới. Xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tiểu ban của huyện cần tập trung sớm hoàn thành thật tốt các điều kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tiểu ban tiếp tục rà soát các kế hoạch, phương án để chủ động triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại đảm bảo tiến độ, chất lượng.Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Tập trung chỉ đạo để hoàn thiện toàn bộ hệ thống các văn bản trình Đại hội. Chỉ đạo chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, y tế phục vụ Đại hội, hoàn thiện phim phóng sự, phương án trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội huyện nhiệm kỳ 2015-2020; khẩn trương hoàn thành các công trình để gắn biển chào mừng Đại hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C