Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất quán triệt Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(09:19:00 21/10/2019) Sáng ngày 20/10/2019, Huyện ủy Thạch Thất tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã quán triệt Quy định số 10-QĐ/HU ngày 17/10/2019 của Huyện ủy Thạch Thất Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; triển khai Công văn số 2525-CV/HU ngày 18/10/2019 của Huyện ủy hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026 đảm bảo có số lượng tối thiểu 1,5 lần so với số lượng cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy dự kiến ở nhiệm kỳ 2020- 2025; quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tối thiểu phải từ 2- 3 người vào một chức danh, không quy hoạch một người cho một chức danh và cần gắn với chức danh chuyên môn công tác của từng chức danh; không quy hoạch một người vào quá 3 chức danh. Cán bộ được bổ sung vào quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Về độ tuổi đưa vào quy hoạch phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ (5 năm). Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện và hoàn thành, gửi hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026 chậm nhất vào ngày 30/10/2019.
Cũng tại hội nghị, đồng chí Chu Đại Thành- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 
Đ/c Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tập trung rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của năm 2019 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 để có giải pháp, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và của huyện, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường công tác đảng viên về giáo dục chính trị, quản lý đảng viên và kết nạp đảng viên mới. Khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 như: chuẩn bị báo cáo chính trị gắn với báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ xong trước ngày 30/10/2019./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C