Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

(08:49:00 01/01/2020) Sáng ngày 29/12/2019, Huyện ủy Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy- đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; đồng chí Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Đ/c Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị
 
Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với 5 chương trình công tác của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, với tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt, Huyện ủy Thạch Thất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả nổi bật. Tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành ủy đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội XXIV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra. Công tác Dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, chất lượng ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và thường xuyên các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời các nhiệm vụ đột xuất; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. 
Kết quả năm 2019, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/19  chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Kinh tế đạt mức tăng trưởng 15,24%; tổng thu ngân sách nhà nước bằng 154% dự toán Thành phố giao, bằng 123% dự toán huyện giao. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,58%; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng- quân sự địa phương được tăng cường. Qua xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy có 9 Đảng bộ, Chi bộ đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 19,1%; có 35 Chi, Đảng bộ đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 74,5% và 03 Đảng bộ, Chi bộ đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, đạt 6,4%. Về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên có 16,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 73% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9,6% hoàn thành nhiệm vụ và 0,9% không hoàn thành nhiệm vụ. 
Năm 2020 là năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Huyện ủy Thạch Thất đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 
Đ/c Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Huyện ủy Thạch Thất năm 2019. Đồng chí đề nghị, trong năm 2020, huyện tiếp tục tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch- vững mạnh; tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp…
Đ/c đồng chí Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh và phân tích sâu sắc thêm một số kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đồng thời đồng chí khẳng định, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII gắn với thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng quán triệt, phổ biến và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy sát thực với điều kiện thực tế của địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy; phân công, phân nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nêu cao quyết tâm chính trị, sự đồng thuận trong tập thể cấp ủy; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chương trình công tác, Đề án của Huyện ủy, UBND huyện nhiệm kỳ 2015- 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ngoài ra, đồng chí đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như: công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; sản xuất vụ xuân; công tác phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc…
 
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cấp giấy công nhận tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ cho 9 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C