Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất triển khai Kế hoạch thực hiện Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(09:53:00 28/11/2018) Chiều ngày 23/11/2018, Huyện ủy Thạch Thất triển khai Kế hoạch thực hiện Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị
 
Thực hiện Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ngày 21/11//2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất xây dựng Kế hoạch số 113 để triển khai thực hiện. Theo đó, Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện có trách nhiệm chỉ đạo, phổ biến, quán triệt Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành trước ngày 05/12/2018. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101 ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định 55 ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 
Đ/c Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy tổ chức quán triệt đồng bộ Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy trong kỳ sinh hoạt đầu tháng 12/2018 để triển khai thực hiện. Đồng thời đồng chí đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018 đảm bảo nghiêm túc, thực chất; rà soát các chỉ tiêu giao năm 2018 để tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu; chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; quan tâm đến vấn đề an ninh nông thôn, chính sách an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C