Xã hội

Kế hoạch số 95/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động huyện năm 2020

(09:25:00 26/03/2020) Nhằm mục đích thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 
Ngày 20/03/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động huyện Thạch Thất năm 2020. Theo đó, nội dung hoạt động gồm: 
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động và Chương trình phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu (từ ngày 01/5/2020) tại các trục đường chính của huyện, các trục đường vào khu công nghiệp, cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tăng cường triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến doanh nghiệp, người lao động.
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, doanh nghiệp có nghuy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.
Tháng hành động Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 có chủ đề là “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020.
Phạm vi triển khai: Trên địa bàn huyện Thạch Thất.
UBND huyện đề nghị các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 của UBND huyện .../.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C