Chính trị

Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021

(08:57:00 03/04/2021) Ngày 12/3/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU Kế hoạch "Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021".

Ảnh minh họa

 

Năm 2021 có ý nghĩa dặc biệt quan trọng. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Để phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021. 

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: drive.google.com/file/d/16IqlJIyoimRLR0sHtt0yC0aO4SQGMdMw/view 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C