Pháp luật

Kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

(10:17:00 23/12/2020) Nhằm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định số 91/2020/NĐ-CP); Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác nhằm giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Nghị định số 91 2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đã chính thức có hiệu lực thi hành với mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng
 
UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác trên địa bàn huyện Thạch Thất. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP. Tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ trên địa bàn quản lý về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý. Hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở Thông tin và Truyền thông.
Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ trên địa bàn quản lý về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 
Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nhằm ngăn chặn hành vị phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác với mục đích lừa đảo, quấy rối người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông trên địa bàn.
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, dịch vụ thư điện tử trên địa bàn huyện triển khai xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không quảng cáo. Thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; thông tin về Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Hệ thống danh sách không quảng cáo. Thông tin thông qua các hình thức như: cung cấp thông tin tại các điểm cung cấp dịch vụ, nhắn tin thông báo đến người sử dụng dịch vụ, thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị, trên tờ rơi quảng cáo, trên hóa đơn thông báo cước,...Cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng/ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, thị trấn về các quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nhằm ngăn chặn hành vi phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác với mục đích lừa đảo, quấy rối người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông trên địa bàn.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C