An ninh quốc phòng

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

(09:37:00 28/10/2020) UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch 231/KH-UBND tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, nhằm nâng cao chất lượng về chính trị, văn hóa, sức khỏe, trình độ chuyên môn kỹ thuật của công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội; góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, đảm bảo chất lượng.

Theo đó, UBND huyện dự kiến các mốc thời gian thực hiện như sau:
Từ ngày 27/11 đến ngày 29/11/2020 phát lệnh điều động khám NVQS;
Từ ngày 07/12 đến 25/12/2020 khám sức khỏe NVQS; 
Từ ngày 06/12/2020 đến 05/01/2021 thâm nhâp công dân nhập ngũ; 
Hợp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 05/01/2021; 
Chốt quân số từ ngày 06/01 đến 12/01/2021; 
Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ tại huyện từ ngày 01/02 đến 05/02/2021; phát lệnh tại xã đến tay công dân trước ngày 08/02/2021 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý);
Dự kiến ngày 27/02/2021 tổ chức giao, nhận quân (tức ngày l6 tháng Giêng năm Tân Sửu); thời gian 1⁄2 ngày, thời gian cụ thể thông báo sau.
Các tân binh háo hức lên đường nhập ngũ tại Lễ giao nhận quân huyện Thạch Thất năm 2020
 
UBND huyện yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đúng quy trình từ công tác rà soát, phúc tra nguồn đến công tác giao, nhận quân theo hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, Ngành có liên quan đến nhiệm vụ tuyển quân; Đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật. Tổ chức Lễ giao, nhận quân theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, giao đủ 100% chỉ tiêu; Đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm Luật NVQS; coi trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Kiện toàn, bổ sung Hội đồng NVQS theo quy định của Luật NVQS năm 2015 đủ số lượng, đúng thành phần quy định; phân công thành viên Hội đồng NVQS mỗi đồng chí theo dõi chỉ đạo một cơ sở, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng giao quân.
Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ động đề xuất với Hội đồng NVQS huyện tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các xã, thị trấn để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Phối hợp với các ban, ngành tổ chức xét duyệt và khám sơ tuyển sức khỏe NVQS cho số cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện; Phối hợp với cơ quan: Công an, Tư pháp, Giáo dục và đào tạo thẩm định các tiêu chuẩn đối với công dân nhập ngũ trước khi điều khám sức khỏe NVQS; Làm tốt công tác hiệp đồng với các đơn vị nhận quân tổ chức kiểm tra hồ sơ, chốt quân số và giao, nhận quân theo đúng quy định; Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; Chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho ngày giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ quy định.
UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục động viên mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
UBND các xã, thị trấn quán triệt nghiêm túc các Văn bản, Chỉ thị, Kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; Phát huy trách nhiệm người đứng đầu chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C