Chính trị

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới

(15:08:00 05/07/2019) Sáng ngày 7/7/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2019.

Dự khai giảng, có đồng chí Nguyễn Văn Thọ- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Vệ; đồng chí Phùng Văn Dũng- Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; cán bộ Ban tổ chức Huyện ủy và 90 đồng chí đảng viên mới.
Trong thời gian 8 ngày từ 4-11/7/2019, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; phát triển giáo dục đào tạo, xây dựng con người Việt Nam tiên tiến; tăng cường quốc phòng- an ninh; tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; các chương trình công tác của Thành ủy, Huyện ủy.
Toàn cảnh lớp bối dưỡng
 
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đinh Hồng

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C