Kinh tế

Kiểm tra công tác vay vốn tại xã Bình Yên

(09:44:00 21/03/2018) Từ ngày 12 đến ngày 16/3/2018, Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện do đồng chí Nguyễn Văn Miến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thạch Thất- thành viên Ban đại diện làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác vay vốn tín dụng ưu đãi tại xã Bình Yên. Cùng đi trong đoàn, có đồng chí Đoàn Việt Dũng- Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện- Thành viên Ban đại diện; đồng chí Nguyễn Đình Quyền - Tổ trưởng tổ Kế hoạch Nghiệp vụ NHCSXH huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc
 
Xã Bình Yên hiện có 4 tổ chức chính trị- xã hội, gồm: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội CCB xã thành lập được 15 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH huyện. Đến thời điểm kiểm tra, xã có 661 hộ vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện, với tổng dư nợ trên 12,2 tỷ đồng từ 6 chương trình gồm: vốn cận nghèo; vốn hộ nghèo; học sinh sinh viên; giải quyết việc làm; nước sạch-vệ sinh môi trường và vốn thoát nghèo.
 
Đoàn kiểm tra làm việc tại các hộ vay vốn
 
Qua kiểm tra số liệu, sổ sách, nghe các ý kiến phát biểu tại  buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại 2 tổ vay vốn cũng như 3 hộ vay vốn của xã Bình Yên cho thấy: Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban trợ giúp người nghèo xã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện trong quá trình quản lý vốn vay, thu hồi nợ, lãi và công tác thông tin tuyên truyền; bố trí điểm thực hiện giao dịch trong UBND xã đảm bảo an toàn và thuận lợi trong quá trình giao dịch. Các tổ cơ bản hoạt động hiệu quả, đều được xếp loại tốt. Công tác bình xét cho vay ở cơ sở đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định và luôn công khai, dân chủ, minh bạch. Các hộ được vay nhìn chung đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Hồ sơ lưu giữ của các tổ đầy đủ nhưng chưa khoa học.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Miến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thạch Thất đề nghị Đảng ủy-UBND xã Bình Yên tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với vốn vay tín dụng ưu đãi; đề nghị các thành viên ban giảm nghèo, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tổ vay vốn của xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các hộ; hồ sơ, sổ sách của các tổ cần sắp xếp khoa học hơn./. 

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C