Chính trị

Kỳ họp thứ 11- HĐND xã Cần Kiệm, nhiệm kỳ 2016- 2021

(09:59:00 30/12/2020) Trong 2 ngày 28, 29/12/2020, HĐND xã Cần Kiệm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11- Kỳ họp thường niên cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021.

Về dự có đồng chí Khuất Khắc Sơn- Chủ tịch Hội Nông dân huyện- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 4, ứng cử tại xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn dân cư và 24 ông, bà đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021. 
Đ/c Lương Quốc Việt- Chủ tịch HĐND xã Cần Kiệm phát biểu khai mạc Kỳ họp
 
Năm 2020, sự bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid 19 đã có những tác động không nhỏ đến kinh tế- xã hội của địa phương. Song với sự thống nhất trong lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận trong nhân dân, xã Cần Kiệm đã thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 742 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị các ngành: Tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng chiếm 54,66%; Thương mại- Dịch vụ chiếm 34% và Nông nghiệp chiếm 11,34%. Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo, tổng thu ngân sách xã được trên 9 tỷ đồng, ước đạt 133% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường được chú trọng. Lĩnh vực văn hoá- xã hội được duy trì và phát triển. Công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là dịch bệnh Covid 19 được chỉ đạo quyết liệt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; trong năm, xã Cần Kiệm đã giảm 11 hộ nghèo so với năm 2019, đạt 110% kế hoạch, đến nay toàn xã còn 6 hộ nghèo và 79 hộ cận nghèo. 
Toàn cảnh Kỳ họp HĐND xã Cần Kiệm nhiệm kỳ 2016- 2021
 
Với tinh thần dân chủ và xây dựng, tại Kỳ họp đã có 12 ý kiến phát biểu của các đại biểu nhấn mạnh và làm sâu sắc thêm những kết quả đã đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; công tác khuyến học, khuyến tài;... 
Tại hội nghị, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí thông qua 5 Nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp của HĐND xã năm 2021; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021 và Nghị quyết đính chính niên khóa HĐND xã từ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C