Chính trị

Kỳ họp thứ 11- HĐND xã Lại Thượng

(16:01:00 10/01/2020) Trong 2 ngày 26,27/12/2019, HĐND xã Lại Thượng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2019, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2019, xã Lại Thượng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 410 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 13,5% so với năm 2018; tổng thu ngân sách ước đạt trên 11 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch; duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở xuống còn 6%, giảm 0,28% so với năm 2018; giữ vững phổ cập Tiểu học và THCS đạt chuẩn mức độ 3; số hộ thoát nghèo trong năm là 31 hộ, giảm 23 hộ so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo đã trừ đối tượng bảo trợ xã hội còn 0,37%, duy trì và giữ vững 5 làng, 2 cơ quan văn hóa, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ BHYT toàn dân đạt trên 90%, đạt 102% kế hoạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân trong năm, tình hình an ninh- chính trị, trật tự- an toàn xã hội được đảm bảo.
Toàn cảnh kỳ họp
 
Trong phương hướng năm 2020, xã Lại Thượng đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu đó là: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 461 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 13%; Tổng thu ngân sách đạt trên 6,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; giữ vững phổ cập Tiểu học và THCS, có thêm 2 trường học đạt chuẩn Quốc gia; giảm tỷ suất sinh thô 0,25/nghìn, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên từ 0,1% so với năm 2019; tỷ lệ sàng lọc trước sinh phấn đấu đạt từ 90% trở lên, sàng lọc sau sinh đạt 100%; giảm 15 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới; có thêm 1 làng văn hóa, giữ vững 5 làng văn hóa và 2 cơ quan văn hóa; có trên 93% số hộ đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 90,5%;  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành 100% các chỉ tiêu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 
Kỳ họp thứ 11- HĐND xã Lại Thượng đã biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn xã .

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C