Chính trị

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(09:03:00 07/07/2019) Trong 2 ngày mùng 4 và 5/7/2019, HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9

Trong 2 ngày mùng 4 và 5/7/2019, HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX, nhiệm kỳ 2016  - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9. 
Dự Kỳ họp có ông Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy- Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX; Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện; Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  
 
Toàn cảnh Kỳ họp
 
Kỳ họp nhằm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm; thông qua tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình đề nghị điều chỉnh bổ sung dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018; tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 của huyện Thạch Thất; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo tình hình tội phạm và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, báo cáo công tác xét xử và hoạt động của Tòa án nhân dân huyện và các báo cáo thẩm tra của Hội đồng; báo cáo tình hình thực hiện việc sáp nhập thôn trên địa bàn huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX cũng đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội- an ninh- quốc phòng trên địa bàn huyện.
Đ/c Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp
 
Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự giám sát của HĐND huyện; sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, cùng sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở và toàn thể nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đạt 11.827.831 triệu đồng, bằng 54% kế hoạch năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản xuất CN- TTCN đạt 8.085.803 triệu đồng, bằng 53,2% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2018; sản xuất Nông- Lâm- Thủy sản đạt 855.317 triệu đồng, bằng 51,5% kế hoạch năm và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018; Thương mại- Dịch vụ- Du lịch đạt 2.886.711 triệu đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2018. 
Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Kết quả 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt trên 309 tỷ đồng, bằng 67% dự toán Thành phố giao và bằng 53% dự toán huyện giao, tổng thu ngân sách huyện ước đạt gần 839 tỷ đồng, bằng 61% dự toán huyện giao. Công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường đã thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lí các trường hợp vi phạm theo quy định, phát hiện và xử lí dứt điểm 26/45 trường hợp vi phạm đất đai. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong các quyết định giao đất giãn dân trước đây, hoàn thiện các thủ tục để giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Trong công tác vệ sinh môi trường chỉ đạo tăng cường nhân lực, phương tiện để vận chuyển rác tại các điểm tập kết, trong 6 tháng đầu năm  toàn huyện đã thu gom, vận chuyển ước đạt 17.700 tấn, tỷ lệ thu gom rác thải trong ngày ước đạt 98%. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đã phát hiện, xử lí 4 đơn vị vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 86 triệu đồng. Công tác quy hoạch, đầu  tư xây dựng, quản lí trật tự xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường. Công tác xây dựng nông thôn mới tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện các thủ tục để khởi công và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng đáp ứng tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, an sinh- xã hội được đảm bảo. Chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng chế độ quy định. Khởi công 8 nhà ở hộ nghèo, tích cực thực hiện các giải pháp giảm nghèo, tạo điều kiện cho 156 hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn trên 4,1 tỷ đồng, cấp gần 6.300 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí cho gần 1.400 học sinh là con hộ nghèo với số tiền trên 354 triệu đồng; đào tạo nghề cho 2.200 lao động, đạt 54% kế hoạch năm, giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động, đạt 59% kế hoạch năm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân bình quân toàn huyện ước đạt 88%, số lao động tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%, tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa- thông tin và thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,3%, trong năm học có 170 học sinh đạt giỏi cấp Thành phố, 1 em đạt giải quốc gia. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Phong trào thể dục- thể thao quần chúng phát triển, thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích, 6 tháng đầu năm 2019 tham gia các giải Thành phố đạt 78 Huy chương các loại, tăng 16 Huy chương so với cùng kỳ năm 2018. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, hoạt động Chữ thập đỏ, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính được tăng cường; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn của cấp huyện, cấp xã đạt trên 99%; hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính  trực tuyến mức độ 3 cấp huyện đạt 100% kỷ luật, tỷ lệ trao giấy chứng tử trực tiếp tại gia đình có người chết đạt gần 70%;  kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển biến mạnh mẽ; chú trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh- chính trị, trật tự- an toàn xã hội. 
Cùng với đánh giá những kết quả đạt được, các báo cáo tại Kỳ họp cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh -quốc phòng trên địa bàn huyện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để các đại biểu tập trung thảo luận, tìm ra giải pháp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019. Dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đại diện lãnh đạo các xã và các ngành của huyện đã thảo luận, phát biểu đánh giá nguyên nhân đạt được những kết quả và phân tích những tồn tại, đề ra các giải pháp cụ thể toàn diện trên các mặt KT- XH, an ninh- quốc phòng để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu năm 2019.
 
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Kỳ họp
 
Kỳ họp có 3 ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu. Đại biểu Nguyễn Văn Trung đã chất vấn Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện đề nghị làm rõ lý do chưa tiến hành trao truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Trần Thị Hòe- xã Cẩm Yên; thời điểm tiến hành trao. Đại biểu Nguyễn Văn Trung cũng chất vấn UBND huyện làm rõ những vướng mắc liên quan đến giao đất dịch vụ cho nhân dân 3 xã Hạ Bằng, Tân Xã, Bình Yên và cho cử tri biết thời điểm hoàn thành giao đất. Đại biểu Cấn Văn Hương chất vấn Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện cho biết nguyên nhân số việc và số tiền thi hành án dân sự trên địa bàn huyện còn tồn nhiều; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong công tác Thi hành án dân sự thời gian tới.
Đ/c Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phân tích sâu và làm rõ một số nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri trong huyện quan tâm
 
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Nguyên đã phân tích sâu và làm rõ một số nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri trong huyện quan tâm, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. 
Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình đề ra, nội dung kỳ họp có nhiều đổi mới, chất lượng kỳ họp được nâng lên. 
 
Đ/c Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; yêu cầu các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện và những vấn đề cử tri quan tâm, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tăng cường tình đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng đã đề ra năm 2019./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C