Chính trị

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019)

(09:29:00 26/04/2019) Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước, toàn dân và toàn quân ta đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa- dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu hi sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc-Nam sum họp một nhà. Đồng bào ta tràn ngập niềm vui trong ngày Đại thắng. Thắng lợi vĩ đại này cũng đã làm nức lòng bè bạn gần xa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
 
Báo cáo Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trình bày tại Đại hội Đải biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ngày 14/12/1976 đã khẳng định:” Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Sau ngày giải phóng, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, chúng ta đã tập trung sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
 
Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển. Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.
Nhân dân Sài Gòn mít-ting mừng chiến thắng ngày 01/5/1975
 
Trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra là rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ- thuận lợi, vượt qua khó khăn- thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”- một nước Việt nam thống nhất, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh và kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ- xứng đáng vơi sự hi sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đồng chí, đồng bào, của các anh hùng liệt sỹ.
Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc, nhằm tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C