Chính trị

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam: Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

(09:33:00 15/11/2019) Với vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua MTTQ huyện Thạch Thất đã tập hợp và phát huy sức mạnh của cả cộng đồng. Từ đó, các chương trình hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ luôn mang tính thiết thực và hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. 
MTTQ các cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với nhiệm vụ, nội dung thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai đồng bộ với những sáng kiến, mô hình cụ thể. Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp 42.967 triệu đồng tiền mặt, hiến 24.472 m2 đất, tham gia 61.245 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ bằng hiện vật khác trị giá 14.396 triệu đồng. Hằng năm, có trên 87% số hộ và trên 75% số thôn đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn.
 
UBMT Tổ quốc huyện Thạch Thất trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo
 
Trong nhiện kỳ 2014- 2019, toàn huyện đã vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được trên 9,3 tỷ đồng, xây tặng và hỗ trợ xây, sửa 191 nhà ở cho hộ nghèo, trao tặng 108 con bò sinh sản, tặng 11.079 xuất quà, hỗ trợ giống, vốn, vật tư sản xuất cho 494 hộ, hỗ trợ 418 lượt người khám chữa bệnh... qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 1,97%. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện hàng năm đã trở thành hoạt động thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư trong huyện; đã phối hợp xây, sửa 162 nhà ở xuống cấp cho các hộ gia đình chính sách trị giá 9,495 triệu đồng, tặng 428 sổ tiết kiệm trị giá 561 triệu đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trong toàn huyện để người dân hiểu được lợi ích của việc dùng hàng Việt Nam.
Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện còn tích cực tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua đã chủ trì tổ chức 145 cuộc giám sát; phối  hợp với HĐND tiến hành giám sát 8 cuộc chuyên đề về thực hiện "Tang văn minh tiến bộ" và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn. MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã chủ trì giám sát 1.761 cuộc giám sát. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn đã tiến hành 1.288 cuộc giám sát, tổ chức giám sát 619 công trình dự án, đã kiến nghị 429 vụ việc và đã được chính quyền cơ sở, cấp có thẩm quyền tiếp thu, xử lý kịp thời.
 
 Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, với sự quan tâm, sẻ chia của Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo để họ cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trên địa bàn. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chủ động phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa người đứng đấu cấp ủy với đại diện nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động... góp phần xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, toàn dân khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C