Chính trị

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2021)- “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

(09:12:00 14/10/2021) Cách đây 91 năm, từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng. Hội nghị đã xác định đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam, trong đó công tác vận động và giác ngộ quần chúng đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ to lớn của Đảng.

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2021)
 
Xuất phát từ thực tiễn lịch sử có ý nghĩa to lớn nói trên, Bộ Chính trị, khóa VIII quyết định lấy ngày 15/10 một trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất và cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949) làm ngày “Truyền thống Dân vận của Đảng” và là “Ngày Dân vận của cả nước”. Trải qua 91 năm ra đời, phát triển, trưởng thành và đồng hành cùng dân tộc, công tác Dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước Ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã xuất hiện hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân. Công tác dân vận đã gắn liền với trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu gương của cán bộ, đảng viên, qua đó không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được phân công, quan trọng hơn là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên trước nhân dân, động viên, thuyết phục nhân dân ủng hộ, đồng thuận, tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Năm 2021, trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, huyện Thạch Thất đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó chú trọng việc lấy nhân dân làm điểm tựa để xây dựng thế trận lòng dân, kêu gọi nhân dân đồng lòng, chung sức, đoàn kết cùng các cấp chính quyền để đẩy lùi dịch bệnh.
 
Tại nhiều xã, thị trấn đông đảo hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, thức khuya, dậy sớm chuẩn bị những suất ăn sáng, bữa ăn đêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
 
Những cán bộ, chiến sỹ, lực lượng thanh niên nhận nhiệm vụ trực chốt đã không quản nắng bỏng rát mặt hay mưa tầm tã, “căng mình” bám trụ chốt 24/24h để đảm bảo không bỏ sót đối tượng nghi nhiễm đi vào đi địa bàn.
 
Trong những năm qua, hệ thống Dân vận các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thất đã làm tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác Dân vận, được Huyện uỷ và các cấp uỷ Đảng ghi nhận, đánh giá cao. Công tác Dân vận các cấp từ huyện xuống cơ sở luôn chú trọng gắn lợi ích của người dân, phù hợp lòng dân, tạo động lực cho sự phát triển; tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận từ huyện đến cơ sở. Các cấp chính quyền đã cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ thành các quyết định, cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Đặc biệt với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và trở thành phương châm, phương pháp thực hiện trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy, huy động được nhiều nguồn lực, góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị. 
Để công tác Dân vận phát triển hơn nữa và đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị và hệ thống Dân vận của huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác Dân vận. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác Dân vận hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân, nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong đó tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
Có thể khẳng định, với truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ cán bộ làm công tác Dân vận dày công xây dựng và bồi đắp, trong thời gian tới, tin tưởng Ban Dân vận các cấp và cán bộ, công chức hệ thống Dân vận của huyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C