Chính trị

Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

(14:20:00 19/06/2020) Cách đây 95 năm vào ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của Báo chí Cách mạng Việt Nam đã sáng lập ra Báo Thanh niên, khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.

NGƯỜI KHAI SINH RA NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, trong hành trình bôn ba ở nhiều nơi, làm nhiều nghề để kiếm sống ấy, Người đã quan tâm đến báo chí và hoạt động báo chí. Cuối năm 1917, khi đặt chân lên nước Pháp, Người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc học viết báo và làm báo. Tại đây, được sự hướng dẫn của Longuet - cháu ngoại của Karl Marx, làm việc ở báo Sinh hoạt công nhân tận tình chỉ dẫn, Nguyễn Tất Thành đã cố gắng học viết báo từ những bài đơn giản nhất cho tới những bài dài hơn, chuẩn mực hơn. Ban ngày, Người vẫn phải làm việc để kiếm sống, chỉ khi đêm về Người mới cặm cụi học viết báo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập tờ báo Thanh Niên năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc
 
Ngày 18/6/1919, các nước thắng trận trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất họp tại Versailles. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, Nguyễn Tất Thành thay mặt cho cả nhóm ký tên gửi tới hội nghị bản yêu sách 8 điểm đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam với tên Nguyễn Ái Quốc. Đây có lẽ là văn bản đầu tiên ghi dấu ấn của Người về việc đòi các quyền tự do căn bản cho người dân Việt Nam, trong đó có tự do báo chí. Năm 1921, cũng tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa để rồi sau đó một năm, năm 1922 lập ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) làm cơ quan ngôn luận của Hội. Số báo đầu tiên của Le Paria ra ngày 1/4/1922 và Nguyễn Ái Quốc trở thành nhân vật nòng cốt của tờ báo: vừa là biên tập viên chính, vừa là phóng viên, nhiếp ảnh viên kiêm việc tổ chức, quản lí, phát hành với 38 bài viết cho báo này.
Tại Quảng Châu - Trung Quốc năm 1925, để có một tờ báo cho tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra Báo Thanh niên. Số đầu tiên của Báo Thanh niên ra ngày 21/6/1925 và đã ra được 88 kỳ. Trên tờ báo này, Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp chỉ đạo, biên tập, trình bày cũng như viết các bài viết chính luận. Nhiều số báo đã được các nhà cách mạng chuyển về trong nước bằng những con đường khác nhau giúp thức tỉnh tinh thần yêu nước của người Việt. Không những thế, các tờ báo này đã được các thủy thủ, các binh sĩ, những người có cảm tình chuyển đi nhiều nước, thâm nhập vào phong trào yêu nước của các tổ chức người Việt ở các nước trên thế giới. Cũng vậy, tháng 12/1926, Nguyễn Ái Quốc lập ra báo Công nông giành cho hai giai cấp chủ chốt của cách mạng. Tháng 1/1927, Người sáng lập báo Lính kách mệnh (tiền thân của báo Quân đội nhân dân ngày nay)…Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Người đã chỉ đạo và tổ chức ra các tờ Tranh đấu và tạp chí Đỏ. Tháng 1/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước và từ đây người mang tên mới là Hồ Chí Minh. Sau khi về nước, Hồ Chí Minh đã chủ trì triệu tập Hội nghị Trung ương 8 thành lập Mặt trận Việt Minh, cho ra tờ báo Việt Nam độc lập từ năm 1941 và báo Cứu quốc từ năm 1942. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tháng 2/1951, Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam.
 
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, những năm qua Đài phát thanh huyện Thạch Thất (nay hợp nhất với tên gọi Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao) luôn làm tốt vai trò là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; Đài phát thanh đã trở thành một kênh thông tin quan trọng làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa các Nghị quyết, chính sách vào cuộc sống; góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần xây dựng hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước....  Đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Trung tâm đã có hình thức đưa tin phong phú, sáng tạo và phản ảnh một cách toàn diện, đầy đủ về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, góp phần ổn định tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với báo chí cả nước tạo nên thành công lớn được dư luận, bạn bè thế giới đánh giá cao. 
Thực tế cho thấy, trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại thì hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, thu hút một lượng thính giả rộng rãi. Nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện đã vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là những phóng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tuyên truyền, giáo dục sắc bén của Đảng bộ, chính quyền huyện nhà, là diễn đàn tin cậy của nhân dân Thạch Thất. 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C