Chính trị

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất năm 2021

(10:34:00 11/01/2021) Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, UBND huyện Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

 

 

Ngày tiếp

 

 

14

(Thứ Năm)

03

(Thứ Tư)

10

(Thứ Tư)

14

(Thứ Tư)

13

(Thứ Năm)

10

(Thứ Năm)

27

(Thứ Tư)

24

(Thứ Tư)

24

(Thứ Tư)

28

(Thứ Tư)

26

(Thứ Tư)

24

(Thứ Năm)

 

 

Địa điểm tiếp công dân:

Trụ sở Ban Tiếp công dân UBND huyện (Số 33, tổ dân phố Phố Săn, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

Thành phần tiếp công dân: Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; Trong trường hợp Chủ tịch UBND huyện đi công tác vắng giao Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân thay; Giao Văn phòng HDND&UBND huyện bố trí lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện trong Thông báo lịch công tác tuần của UBND huyện.

Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Tài nguyên - Môi Trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Công an huyện; Các thành viên Ban Tiếp công dân huyện thực hiện theo Quy chế hoạt động; Thủ trưởng các cơ quan khác và Chủ tịch UBND xã, thị trấn (khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện).

Công an huyện có trách nhiệm xây dựng phương án, phân công cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; Văn phòng HĐND &UBND huyện, Ban tiếp công dân huyện chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện chuẩn bị các điều kiện, tham mưu cho UBND huyện tổ chức tốt các kỳ tiếp công dân theo quy định và niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện theo quy định./. 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C