An ninh quốc phòng

Mở đợt cao điểm tập trung tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2020 trên địa bàn huyện Thạch Thất (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020)

(09:58:00 19/06/2020) Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND Thành phố về phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020, Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện năm 2020; Kế hoạch triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.

Ngày 15/6/2020, Ban Chỉ đạo 138 huyện Thạch Thất  ban hành kế hoạch số 158/KH-BCĐ triển khai thực hiện với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.
 
Theo đó, huyện Thạch Thất phấn đấu bắt giữ, xử lý hình sự 06 vụ phạm tội về ma túy (trong đó có 03 vụ mua bán, vận chuyển ma túy); Lập hồ sơ đưa 01 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Duy trì ổn định địa bàn, không để phát sinh mới hoặc tái diễn biến phức tạp tại các điểm, tụ điềm về ma túy đã được triệt xóa; không để trồng cây chứa chất gây nghiện trên địa bàn huyện.
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến Luật phòng, chống ma túy và các quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy với chủ đề " Phát huy tinh thân phòng, chống dịch Covid-I9, hãy hành động vì cộng động không ma tuý " và ý nghĩa “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy).
- Kế hoạch đề ra công tác trọng tâmTập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (ma túy đá, cỏ Mỹ...), cần sa, “bóng cười”, “tem giấy”, cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy (cần sa,...), các chất hướng thần, các chất gây nghiện mới. Nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng; Đổi mới công tác cai nghiện, xã hội hóa công tác cai nghiện, các mô hình điều trị cai nghiện phục hồi hiệu quả....
 
-Đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác cai nghiện ma túy; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, giao lưu, sinh hoạt Câu lạc bộ; Tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy từ gia đình, cộng đồng dân cư. Duy trì mô hình có hiệu quả như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; Tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân, tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy.
- Làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, kiểm soát các khu vực giáp ranh nhằm phát hiện, đấu tranh với các đối tượng phạm tội, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; Duy trì không để các điểm, tụ điểm ma túy đã triệt xóa phức tạp trở lại.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền trong việc cấp phép, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (Nhà nghỉ, Karaoke....); các cơ sở sản xuất, mua bán, cung ứng, phân phối chất gây nghiện, thuốc hướng thần, hóa chất, thuốc tân dược liên quan đến chất ma túy. Xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, đồng thời thông qua việc kiểm tra, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành có thẩm quyền có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 
- Phối hợp chặt chẽ các ngành nội chính tăng cường công tác điều tra, truy  tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác xét xử lưu động, xác định án điểm nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm. Đẩy mạnh công tác cai nghiện, tập trung lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, làm tốt công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm của Thành phố, tuyên truyền, tư vấn và điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone....
- Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy hiện có mặt tại nơi cư trú cũng như các trường hợp đang cai nghiện tại cộng đồng dưới mọi hình thức (cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị Methadone...); Chủ động kiểm danh, kiểm diện và quản lý chặt chẽ số người nghiện, người sử dụng ma túy ngoài cộng đồng, đặc biệt số người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, đảm bảo tất cả số đối tượng phát hiện đều có hồ sơ theo dõi, quản lý và có phương án giải quyết triệt để, hiệu quả. Chấn chỉnh hoạt động các Đội công tác xã hội tình nguyện, các Câu lạc bộ quản lý sau cai nghiện...nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng…

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C