Chính trị

MTTQ huyện triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”

(09:24:00 10/06/2022) Sáng ngày 09/6/2022, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” trong hệ thống MTTQ Việt Nam huyện. Đồng chí Đỗ Thị Bích- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” được phát động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam huyện về văn hóa giao tiếp, ứng xử; từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của các cá nhân, tổ chức nơi công cộng.
Toàn cảnh hội nghị
 
Kế hoạch nêu rõ, đối với tập thể thực hiện nội dung thi đua “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị, địa bàn đảm bảo văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện nội dung “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo thời gian, thời hạn trong giải quyết công việc; tinh thần, thái độ, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy, nghiêm túc, chuẩn mực, trách nhiệm trong hành xử và thực thi nhiệm vụ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Thời gian thực hiện trong năm 2022.
Đồng chí Đỗ Thị Bích- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Bích- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị: Ngay sau hội nghị, UB MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong hệ thống MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua. Phát huy ý thức tự nguyện, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của cả hệ thống MTTQ các cấp. Thường xuyên phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C