An ninh quốc phòng

Nâng cao chất lượng quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp

(16:24:00 19/06/2021) Thời gian qua, để bảo đảm an toàn sử dụng hóa chất trong sản xuất công nghiệp, huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng hóa chất trên địa bàn. Tuy nhiên, việc chủ động có các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố vẫn là giải pháp quan trọng nhất.

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo đảm an toàn trong sử dụng hóa chất. Ngày 14/6/2021, UBND Thạch Thất ban hành Văn bản số 1075/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025” năm 2021. 
Thạch Thất nâng cao chất lượng quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp- (Ảnh minh họa)
 
Theo kế hoạch, đi đôi với tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành quy định pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, huyện sẽ tập trung nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn huyện. Trong đó, thường xuyên cập nhật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất. Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kỹ thuật an toàn trong hoạt động hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và cán bộ quản lý của các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn huyện; tăng cường triển khai kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất…
Huyện cũng chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp quy mô, điều kiện sản xuất kinh doanh và đặc tính của hóa chất tại doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra.
Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người lao động (đặc tính, độc tính của hóa chất; các nguy cơ rủi ro hóa chất; các tác hại của hóa chất đến sức khỏe con người và môi trường; các biện pháp phòng chống sự cố hóa chất...). Hướng dẫn các đơn vị có hoạt động hóa chất tổ chức các lớp huấn luyện, kiểm tra và công nhận kết quả huấn luyện an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp.
Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất.
Với đặc điểm phản ứng của hóa chất, phạm vi phát tán khi có sự cố là rất rộng, hậu quả khó lường. Do đó việc chủ động phòng ngừa, ứng phó là giải pháp chính, giúp bảo vệ tài sản của chính doanh nghiệp, bảo vệ con người, môi trường sống của cộng đồng và ít tốn kém hơn so với giải quyết sự cố hóa chất nếu xảy ra.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C