An ninh quốc phòng

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn huyện năm 2020

(08:18:00 19/05/2020) Thực hiện Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020”; ngày 07/5/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch 135/KH-UBND nhằm Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn huyện năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch 135 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC; Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với khu chung cư, nhà cao tầng; Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống cháy, nổ để phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; Kiểm tra việc thực hiện quy định về việc đảm bảo an toàn về PCCC đối với các khu chung cư, nhà cao tầng để có cơ sở kiến nghị, tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên quan giải quyết, khắc phục kịp thời các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC nhăm thực hiện có hiệu quả Luật và các quy đinh về PCCC trên địa bàn quản lý.
 
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng năm 2019, tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam- Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai 
 
Chủ động về lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, các điều kiện phục vụ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, giao thông, nguồn nước, công tác thông tin liên lạc, nâng cao khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn PCCC.
Các nội dung cần chú trọng thực hiện gồm: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC&CNCH đến từng khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn huyện; kết hợp các hình thức tuyên truyền, đảm bảo 100% người dân sinh sống, làm việc tại khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn được tuyên truyền về PCCC&CNCH; Tiếp tục chỉ đạo, thành lập đội dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở với quy mô hoạt động phù hợp tại mỗi khu dân cư. Chủ trì xây dựng, tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án CC & CNCH huy động nhiều lực lượng. (xong trước ngày 15/11/2020).
Tiệp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (hoàn thành trong Quý III/2020); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động các cơ sở, hạng mục không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Tổ chức họp với Chủ đầu tư, Ban quản trị các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn để kịp thời nắm thông tin và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư và liên quan đến công tác PCCC&CNCH. Chủ động đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH đảm bảo xử lý kịp thời các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn.
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ kế hoạch xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.../.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C