Pháp luật

Nâng cao mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công

(10:25:00 07/07/2021) Ngày 06/7/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của huyện Thạch Thất.

Ảnh minh họa
 
Kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn 2021-2025, huyện Thạch Thất tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025. Phấn đấu chỉ số SIPAS của huyện năm 2023 đạt trên 85%, năm 2025 đạt từ 90% đến 95%
Để hoàn thành mục tiêu trên, hằng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tích cực thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ kịp thời, khách quan về việc triển khai và kết quả xác định chỉ số SIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.
Cùng với đó, mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công của các cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị, Cổng giao tiếp điện tử huyện và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để các cá nhân, tổ chức phải đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ…
Tăng cường nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân và tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về hành vi bị cấm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức. Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận và phản ánh, kiến nghị theo quy định. Khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức.
Chỉ số hài lòng là thước đo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sự phục vụ của các cơ quan hành chính nói chung, của cán bộ, công chức nói riêng đối với người dân và tổ chức. Do vậy, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ Kế hoạch ở cấp chính quyền, tập trung trọng điểm ở các xã, thị trấn. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với kết quả chỉ số hài lòng được Thành phố và Huyện công bố hàng  năm. Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch và đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn để cải thiện, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung của kế hoạch này./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C