Xã hội

Ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản trên địa bàn huyện

(09:20:00 11/11/2020) Hiện nay tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn huyện vẫn diễn ra. Ðây là một trong những hành vi khai thác bất hợp pháp gây suy giảm nguồn lợi thủy sản, tác động xấu đến hệ sinh thái thủy sinh.

Ảnh minh họa
 
Ðể tăng cường bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, tiến tới ngăn chặn và chấm dứt tình trạng nêu trên, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt để khai thác thuỷ sản, nghề lưới kéo khai thác thuỷ sản trên địa bàn huyện cũng như các địa điểm giáp danh với các địa phương khác theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản và các quy định khác có liên quan. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thuỷ sản bằng chất, hoá chất cấm, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt đến nguồn lợi thuỷ sản và hệ sinh thái thuỷ sinh.
UBND huyện đề nghị phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi & Thú y, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 21 tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản.
Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các đoàn viên, hội viên và mọi người dân không khai thác, đánh bắt thủy sản bằng xung điện, chất độc, chất nổ; ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C