Xây dựng nông thôn mới

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng thời hạn và mức cho vay đối với hộ nghèo

(17:05:00 10/03/2019) Ngày 22/2/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ và không phải đảm bảo tiền vay; đồng thời nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo để phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn bắt đầu từ ngày 01/3/2019.

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, theo đó, các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ cũng được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay và không phải đảm bảo tiền vay, cụ thể: Chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo; Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
Anh Nguyễn Đức Tiến - xã Canh Nậu đã tận dụng số vốn vay từ Ngân hàng CSXH để đầu tư, phát triển sản xuất đồ mộc tại gia đình
 
Về thời hạn cho vay, riêng chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg có thời hạn cho vay thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo được nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng, các chương trình còn lại giữ nguyên theo quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp, hộ vay thuộc đối tượng của các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng tổng dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ. 
Việc Ngân hàng CSXH thực hiện nâng thời hạn và mức cho vay sẽ giúp các hộ nghèo được vay vốn nhiều hơn, với mức lãi suất ưu đãi sẽ mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh với quy mô mở rộng hơn trước để đảm bảo phát triển kinh tế gia đình ổn định, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C