Chính trị

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực

(09:57:00 06/11/2019) Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức nền nếp. Việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với các hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà Đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong dịp diễn ra Ngày hội đã động viên nhân dân phát huy truyền thống quê hương, dòng họ, là biểu hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được...

 

 

Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong” hay “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy của Người đã thể hiện nổi bật vai trò, sức mạnh của toàn dân!

 

 

Đại đoàn kết dân tộc được coi là “đường lối cơ bản”, là xuất phát điểm của mọi chủ trương, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, nhằm đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của các giai tầng trong xã hội, gắn bó quyền lợi với trách nhiệm, lợi ích riêng của mỗi người với nghĩa vụ công dân, tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm triệt để giải phóng sức sản xuất xã hội, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế, phát huy nguồn lực và tài năng sáng tạo, ra sức phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Để tăng cường đoàn kết, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách xã hội đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, như các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước, xóa đói, giảm nghèo, phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta…

 

 

 

Với phương châm "lấy sức dân để tổ chức đời sống cho dân", Ngày hội đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Theo phương châm này, cuộc vận động đã kết hợp hài hoà được nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Nhân dân được hưởng những thành quả từ chính công sức của mình, đồng thời thấy được vai trò của mình đối với cộng đồng, đã khơi dậy được tính tự giác, tinh thần làm chủ cuộc sống của mỗi người dân ở khu dân cư. Mỗi người dân khi tham gia Ngày hội đã ý thức được sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, nhất là các cán bộ, đảng viên, công chức với khu dân cư mà mình sinh sống. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố.

 

 

 

Ngày hội đã khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh việc xã hội hoá các cuộc vận động. Kể từ ngày phát động, Ngày hội đã góp phần động viên nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Thông qua Ngày hội, nhiều khu dân cư đã sáng tạo ra các hình thức giúp đỡ nhau, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, như: giúp nhau chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, thành lập các tổ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đẩy nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất… Ở hầu hết các địa phương, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã có mối liên hệ chặt chẽ với các cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", xây dựng "Quỹ vì người nghèo", giải quyết có kết quả vấn đề xoá đói giảm nghèo… Trên thực tế, nhiều hộ gia đình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, những gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn… từ diện đói nghèo đã vươn lên thành hộ khá, không ít hộ thành giàu có. Số hộ đói nghèo đang từng bước thu hẹp dần.

 

Hàng năm, trên địa bàn huyện Thạch Thất Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở hầu hết các khu dân cư

 

 

Đây thực sự là Ngày hội đầy ý nghĩa được tổ chức sâu rộng ở từng địa bàn dân cư trên khắp đất nước Việt Nam. Thông qua tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cho các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam từ khi thành lập đến nay, đây cũng là dịp để biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt khác, thông qua Ngày hội nhằm tổng kết, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc hưởng ứng, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”…

 

 

Từ thực tế cho thấy, việc tổ chức Ngày hội càng thêm ý nghĩa hơn khi có sự đồng thuận của lòng dân, lấy tinh thần đoàn kết Ngày hội để giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày, thể hiện rõ sự gắn kết cộng đồng, những bất hòa mâu thuẫn trong làng xóm được giải tỏa, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt… Thông qua dịp này, Ngày hội chính là cầu nối để mọi người chung tay ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, thăm hỏi động viên, tặng quà, trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tàn tật, trẻ em mồ côi, tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học… đặc biệt đã khơi dậy và phát huy tinh thần hướng về nguồn cội của con em xa quê cùng nhau góp sức xây dựng quê hương. Cũng từ Ngày hội này, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ở nhiều địa phương được tổ chức khá sôi nỗi, nhất là việc khôi phục, tổ chức các trò chơi dân gian… thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả đạt được, một mặt đã thể hiện rõ ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của Ngày hội; mặt khác, qua thực tiễn cho thấy chủ trương đề ra và chỉ đạo thực hiện Ngày hội là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Ngày hội đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và ngày càng thể hiện sức sống bền vững trong đông đảo quần chúng nhân dân.../

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C