Pháp luật

Phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính ” trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2021

(09:28:00 07/04/2021) Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC năm 2021, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bản huyện. Thông qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải CCHC.

 
Ngày 01/4/2021 vừa qua, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Kế hoạch số 121/KH- UBND Phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2021
Đối tượng thi đua là các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Huyện và các đơn vị trực thuộc.
Nội dung thi đua: Nâng cao các chỉ tiêu, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Huyện đạt tối thiểu 95%. 100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức, viên chức tiếp dân, giải quyết hồ sơ công việc được bồi dưỡng về kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI. 100% UBND xã, thị trấn có Trang thông tin điện tử thành phần trên Cổng thông tin điện tử của huyện chủ quản.
Thời gian phát động phong trào thi đua trong năm 2021. Thời điểm kết thúc 30/11/2021. 
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân. Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác CCHC, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.
 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C