Kinh tế

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Thạch Xá và Dị Nậu

(08:45:00 30/01/2019) Sáng ngày 26/01/2019, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Mả Cố, xã Thạch Xá và khu đấu giá xã Dị Nậu. Về dự và chứng kiến phiên đấu giá, có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện.

Khu đất đấu giá Mả Cố, xã Thạch Xá có 10 thửa đất đưa ra đấu giá, trong đó vị trí số 1 có 1 thửa đất ký hiệu D96, giá khởi điểm là 20.000.000 đồng/m2, có 62 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá, với 62 phiếu đấu giá và vị trí số 2 có 9 thửa đất ký hiệu từ D26- D34, có giá khởi điểm là 12.500.000 đồng/m2, có 27 khách hàng, với 48 phiếu đấu giá. Khu đất đấu giá xã Dị Nậu có 14 thửa đất đưa ra đấu giá, trong đó vị trí số 1 có 2 thửa, ký hiệu D-137, D-138, giá khởi điểm là 8.500.000 đồng/m2, có 78 khách hàng, với 101 phiếu đấu giá và 12 thửa đất ký hiệu D-139, D-140, D-142, D-144, D-147, D-149, D-151, D-154, D-159, D-166, D-169, D-170, giá khởi điểm là 6.000.000 đồng/m2, có 168 khách hàng, với 271 phiếu đấu giá. 
 
Hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một lần, mở kết quả công khai
 
Tại phiên đấu giá, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một lần, mở kết quả công khai, kết quả trúng đấu giá được xác định là người trả giá từ cao xuống thấp cho đến khi hết số lượng lô đất. Khách hàng trả giá cao nhất được quyền ưu tiên chọn vị trí thửa đất. Kết quả bỏ phiếu, các khách hàng đều trả giá hợp lệ. Tại khu Mả Cố, xã Thạch Xá có 1 khách hàng trúng đấu giá thửa đất ở vị trí số 1 với giá trả là 40.200.000 đồng/m2; 9 khách hàng trúng đấu giá ở vị trí số 2 với giá trả cao nhất là 16.100.000 đồng/m2 và giá trả thấp nhất là 13.100.000 đồng/m2. Tại khu đấu giá xã Dị Nậu, có 2 khách hàng trúng đấu giá ở vị trí số 1 với giá trả là 23.100.000 đồng và 21.300.000 đồng/m2; ở vị trí số 2 có 12 khách hàng trúng đấu giá với giá trả cao nhất là 12.200.000 đồng/m2 và giá trả thấp nhất là 11.200.000 đồng/m2. 
Quá trình đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và đúng luật định nên không xảy ra khiếu kiện, thắc mắc về kết quả trúng đấu giá./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C