Kinh tế

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thạch Xá- huyện Thạch Thất

(08:30:00 31/10/2017) Ngày 29/10/2017, tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 Quốc gia đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Mả Cố, xã Thạch Xá. Tới dự và chứng kiến phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo một số phòng ban có liên quan, thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 Quốc gia; lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền xã Thạch Xá.

Tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất 24 thửa đất tại khu Mả Cố, xã Thạch Xá đã có 61 hồ sơ tham gia đấu giá 20 thửa đất tại nhóm đất 01 và 62 hồ sơ tham gia đấu giá 4 thửa đất tại nhóm đất 02. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín, kết quả trúng giá được xác định là người trả giá từ cao xuống thấp cho đến khi hết số lượng ô đất. Khách hàng trả cao nhất được quyền ưu tiên chọn vị trí trước. 

Hình thức bỏ phiếu kín và mở hòm phiếu công khai tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất

 

Kết quả: Nhóm đất số 01, Giá trúng đấu giá cao nhất là 39.500.000đồng/1m2, giá trúng đấu giá thấp nhất là 20.900.000 đồng/1m²; Nhóm đất số 02, Giá trúng đấu giá cao nhất là 51.800.000đồng/1m2, giá trúng đấu giá thấp nhất là 23.200.000 đồng/1m².
Quá trình đấu giá đã diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy trình nên đã không xảy ra thắc mắc về kết quả trong quá trình diễn ra phiên đấu giá.
 

Huy Khánh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C