Kinh tế

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tập trung trên địa bàn xã Dị Nậu

(09:57:00 02/10/2018) Sáng ngày 29/9/2018, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tập trung trên địa bàn xã Dị Nậu. Về dự và chứng kiến phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính, tư pháp hộ tịch xã Dị Nậu.

Toàn cảnh phiên đấu giá
 
Khu đất đấu giá tập trung trên địa bàn xã Dị Nậu đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng số 178 thửa đất đưa ra đấu giá, trong đó tại phiên đấu giá đã tiến hành đấu giá 48 thửa đất. Vị trí số 1 có 8 thửa đất, ký hiệu từ D131 đến D138, giá khởi điểm là 8.500.000 đồng/m2, bước giá 200.000 đồng, có 472 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá. Vị trí số 2 có 40 thửa đất, ký hiệu từ D139 đến D178, giá khởi điểm là 6.000.000 đồng/m2, cũng có bước giá là 200.000 đồng, có 597 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá. 
Tại phiên đấu giá, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một lần, mở kết quả công khai, kết quả trúng đấu giá được xác định là người trả giá từ cao xuống thấp cho đến khi hết số lượng lô đất. Khách hàng trả giá cao nhất được quyền ưu tiên chọn vị trí thửa đất. 
Quá trình kiểm phiếu, công bố giá đấu giá được diễn ra công khai, minh bạch dưới sự giám sát của các ngành chức năng và đại diện khách hàng tham gia đấu giá
 
Kết quả bỏ phiếu, nhìn chung các khách hàng đều trả giá hợp lệ, trong đó, 7 khách hàng trúng đấu giá 7 thửa đất tại vị trí số 1 với giá trả cao nhất là 26.500.000 đồng/m2 và thấp nhất là 23.700.000 đồng/m2, có 1 thửa đất đấu không thành công. Vị trí số 2 có 40 khách hàng trúng đấu giá với giá trả cao nhất là 15.600.000 đồng/m2 và thấp nhất là 11.800.000 đồng/m2.
Quá trình đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và đúng luật định nên không xảy ra khiếu kiện, thắc mắc về kết quả trúng đấu giá./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C