An ninh quốc phòng

Phú Kim khai mạc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4

(08:46:00 30/08/2019) Sáng ngày 29/8/2019, Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh (QPAN ) xã Phú Kim tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho hơn 200 đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng trong xã. Về dự có Thượng tá Khúc Thụy Dân- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội đồng giáo dục QPAN xã và các đối tượng tham gia bồi dưỡng.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Thượng tá Khúc Thụy Dân- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Những năm qua, các cấp, các ngành trong huyện đã đồng bộ triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục QPAN, góp phần tăng cường, củng cố tiềm lực QPAN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phú Kim quan tâm chỉ đạo sát sao; Hội đồng giáo dục QPAN xã thường xuyên củng cố, kiện toàn, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, hoàn thành nội dung, chương trình lớp học theo kế hoạch. Đồng thời, đồng chí đề nghị các học viên tham gia học tập nghiêm túc và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.
Thượng tá Nguyễn Văn Thủy- Giảng viên trường Học viện Chính trị quán triệt, truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng
 
Theo đó, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày từ ngày 29/8 đến ngày 1/9. Trong thời gian học, các học viên sẽ được Thượng tá Nguyễn Văn Thủy- Giảng viên trường Học viện Chính trị quán triệt, truyền đạt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- An ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên.
Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ QPAN, từ đó tích cực, chủ động làm tốt vai trò tham mưu những giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục QPAN trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C