Kinh tế

Rà soát, cảnh giác việc sử dụng giấy tờ về quyền sử dụng đất giả để thực hiện các giao dịch, đăng ký biến động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(09:48:00 06/05/2021) Thời gian gần đây thị trường đất đai trên địa bàn huyện Thạch Thất có nhiều biến động, lợi dụng tình trạng tăng giá đất và sự thiếu hiểu biết của người dân đã xuất hiện trường hợp giả mạo chữ ký lãnh đạo Ủy ban huyện, giả mạo con dấu Ủy ban, phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả...(giả mạo Giấy chứng nhận QSD đất) để đăng tải, chào bán đất trên các trang mạng xã hội nhằm trục lợi bất chính.

Người dân cần cảnh giác thủ đoạn đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm giả giấy tờ bán cho người khác. (Ảnh minh họa)
 
Nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, việc sử dụng đất của người dân đúng quy định của pháp luật, góp phần minh bạch, ổn định thị trường bất động sản, kiểm soát việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ về quyền sử dụng đất trong giao dịch bất động sản, tránh tình trạng người dân bị lợi dụng. UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Văn bản số 695/UBND- TNMT yêu cầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thạch Thất, Phòng Văn hóa- Thông tin huyện, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn; các Văn phòng Công chứng tăng cường công tác quản lý đất đai, tình hình thị trường bất động sản, kiểm soát việc tăng giá đất trên địa bàn huyện Thạch Thất.
Rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ xử lý khi phát hiện các dấu hiệu giả mạo giấy tờ về quyền sử dụng đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, xác nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thông báo công khai các nội dung cảnh báo các dấu hiệu giả mạo giấy tờ về quyền sử dụng đất để người dân biết; phối hợp trao đổi thông tin với các Văn phòng Công chứng trên địa bàn để cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu giả mạo giấy tờ về quyền sử dụng đất, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thạch Thất rà soát chi tiết, quản lý chặt chẽ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số phôi được phát hành lưu thông trên địa bàn, số phôi bị hỏng, số phôi chưa in vẽ, phát hành). Quản lý chặt chẽ phôi Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện nếu để thất lạc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các Văn phòng Công chứng chủ động, tích cực phối hợp, thông tin kịp thời đến các cơ quan quản lý của huyện, các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp giả mạo giấy tờ về quyền sử dụng đất để lừa đảo, trục lợi.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C