Chính trị

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, siêu thị, các cơ cở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện

(09:42:00 07/08/2020) Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

 
Ngày 06/8/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 1361 yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1.UBND các xã, thị trấn:
-Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thê cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19; đặc biệt là tại các địa điểm tập trung động người như chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
-Chỉ đạo Ban quan lý, Tổ quản lý các chợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trong, ngoài chợ, người tiêu dùng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, thực hiện vệ sinh môi trường, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá và bán hàng đúng giá, không lợi dụng dịch bệnh để gây sốt ảo, bán hàng tăng giá thu lời bất chính. Tăng cường phun thuốc khử trùng tiêu độc trong và ngoài chợ, thường xuyên đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh và người tiêu dùng.
-Chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, các biện pháp khử trùng tiêu độc môi trường và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho chủ cơ sở, người lao động và khách đến mua sắm... 
-Chỉ đạo, phân công cán bộ thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 
-Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi đầu cơ găm hàng, gây tình trạng khan hiểm để đẩy giá bán trục lợi, trường hợp vượt thẩm quyên phải kịp thời báo cáo UBND huyện để xử lý theo thẩm quyền.
-Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phòng chống Covid-19 huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2.Các cơ quan, ban ngành huyện
Phòng Kinh tế:
-Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 21, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban quản lý, Tổ quản lý các chợ thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo dõi diễn biến cung, cầu giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, các mặt hàng có thể mất cân đối cung, cầu do dịch bệnh gây ra, chủ động tham mưu UBND huyện các biện pháp bình ổn thị trường.
Phòng Y tế huyện:
Chủ động phối hợp với các ngành thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; BCĐ an toàn thực phẩm huyện tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-l9; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị, các cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Đội Quản lý thị trường số 21:
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định của nhà nước về kinh doanh, nhất là các hành vị vị phạm về đầu cơ, tăng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, kinh doanh khẩu trang y tế, bán hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trong và ngoài chợ gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe của nhân dân.
Trung tâm Y tế, Bênh viện đa khoa; Phòng Văn hóa- Thông tin; Trung tâm VHTT& TT; Công an huyện: 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1332/UBND-VP ngày 01/8/2020 của UBND huyện chủ động phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Kinh tế huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.
UBND huyện Thạch Thất yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành huyện thực hiện nghiêm các nội dung trên./

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C