Xã hội

Tăng cường công tác Bảo hiểm y tế học sinh

(09:31:00 06/05/2020) Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thạch Thất, tính đến ngày 22/4/2020, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm 2019- 2020 trên địa bàn huyện đạt 98,85%. Nhìn chung các trường đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác thu nộp, cấp mới và gia hạn thẻ BHYT học sinh năm học 2019- 2020. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số trường có tỷ lệ phát hành thẻ BHYT học sinh chưa đạt.

 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT và giá trị sử dụng liên tục cho đối tượng học sinh, tránh trường hợp khi học sinh đi khám chữa bệnh mà thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. UBND huyên yêu cầu:
1.Bảo hiểm xã hội huyện
- Tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác BHYT học sinh. Phối hợp với các trường trong việc thu nộp, cấp mới, gia hạn và cấp lại thẻ BHYTcho học sinh kịp thời. Thực hiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng quy định. Định kỳ hàng quý báo cáo UBND huyện về kết quả BHYT học sinh.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện xây dựng chuyên đề tuyên truyền về công tác BHYT học sinh.
1.Các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp huyện
- Tiến hành rà soát, thực hiện ngay các thủ tục thu nộp và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 đối với các trường hợp học sinh chưa được cấp mới, gia hạn thẻ BHYT, đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT. Các trường học hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để tình trạng học sinh đang theo học tại đơn vị mình không được cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT theo quy định.
- Hướng dẫn học sinh rà soát thông tin trên thẻ BHYT và kịp thời tổng hợp danh sách chuyển cơ quan BHXH huyện đề nghị cấp lại thẻ BHYT nếu sai sót.
3.Phòng Giáo dục và đào tạo huyện
Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các trường học trên địa bàn huyện thực hiện rà soát và đề nghị cấp mới, gia hạn thẻ BHYT cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các trường học, đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý cũng như giáo viên của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh.
4. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân và người lao động. Phối hợp với BHXH huyện xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác BHYT học sinh để phát sóng hàng tuần trên hệ thống Đài huyện đề người dân nhận thức đầy đủ hơn về BHYT học sinh là một chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. BHYT học sinh không vì mục đich kinh doanh, lợi nhuận mà nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ.
5.UBND các xã, thị trấn
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân trên địa bàn tham gia BHYT; vận động phụ huỵnh và học sinh tham gia BHYT năm học 2019- 2020 đạt 100%. 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C