Pháp luật

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo

(15:12:00 28/02/2022) Nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo công tác quản lý nhà nước chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng đất. Ngày 25/2/2022, UBND huyện Thạch Thất ban bành Kế hoạc số 73 về Thực hiện Nghị quyết số 149-NQ/HU ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.

Thạch Thất tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng
 
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện hoàn thành việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, thực hiện các gải pháp tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm phát luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp, khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Khắc phục, giải quyết các tồn tại về xử lý vi phạm đất đai, giao đất, cho thuê đất. 100% các trường hợp vi phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời và triệt để, không để tình trạng tái vi phạm đất đai xảy ra.
Xây dựng phương án giải quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng từ ngày 01/7/2014 đến nay; từng bước giải quyết các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trước ngày 01/7/2014 theo quy định.
Kế hoạch cũng đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền giáo dục pháp luật quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Quy định trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phụ trách thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ; Quy định nâng cao trách nhiệm của công chức địa chính- xây dựng các xã, thị trấn, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ; Quy định rõ trách nhiệm của các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân nếu để xảy ra vi phạm.
Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung trên, UBND huyện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền chủ động quán triệt, triển khai, tuyên truyền nội dung kế hoạch một cách cụ thể, hiệu quả và phù hợp với thực tế của huyện, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; Các ngành, UBND các xã, thị trấn bám sát nội dung, giải pháp thực hiện kế hoạch, chủ động triển khai, thực hiện, xây dựng lộ trình chi tiết, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo từng lĩnh vực liên quan./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C