Pháp luật

Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2021

(10:32:00 18/01/2021) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện năm 2021, góp phần đưa các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn hoạt động lành mạnh, đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành văn bản số 62/UBND-VHTT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện năm 2021.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke
 
Để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, nhà hàng, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử công cộng,... trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý. Đề ra các giải pháp tích cực, biện pháp quản lý hiệu quả, thường xuyên rà soát, thống kê, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa.
Tổ chức tuyên truyền, phố biến trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử công cộng; Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh karaoke, trò chơi điện tử công cộng và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử công cộng theo đúng quy định của pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, hoạt động karaoke trá hình (Hát cho nhau nghe), trò chơi điện tử công cộng không có đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; vị phạm an toàn phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự. Đảm bảo cho các hoạt động này thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy định của thành phố Hà Nội, nhằm ngăn ngừa những diễn biến phức tạp liên quan đến tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an và các cơ quan liên quan của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C