Xây dựng nông thôn mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện

(15:14:00 29/07/2019) Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngày 27/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 30 về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị, ngày 19/5/2015, Huyện ủy Thạch Thất cũng đã ban hành Chỉ thị số 18 về công tác lãnh đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Hội nghị giao ban 
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về việc bổ sung Chủ tịch UBND xã vào làm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất thường xuyên được kiện toàn, đến hết tháng 6/2019 có tổng số 33 thành viên, do đồng chí Kiều Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Các thành viên Ban đại diện đều được phân công phụ trách địa bàn các xã, thị trấn. Hàng quý, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đều tổ chức họp giao ban để đánh giá những mặt làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân, từ đó đưa ra đường lối, chủ trương và giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù của địa phương. Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, hàng năm, UBND huyện Thạch Thất đều bố trí nguồn vốn chuyển sang Ngân hàng CSXH huyện theo chương trình giải quyết việc làm. Đến nay, nguồn vốn UBND huyện chuyển sang Ngân hàng CSXH được gần 3 tỷ đồng, qua đó đã phần nào đáp ứng nguồn vốn vay giải quyết việc làm để phát triển kinh tế tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhằm giúp các đồng chí trong Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, Chủ tịch các hội đoàn thể nhận ủy thác, các đồng chí Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tín dụng chính sách từ đó quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, bình xét cho vay đúng đối tượng để sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện chính sách an sinh- xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương. Hàng năm, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đều phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, phổ biến, giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng; chức năng, vai trò của các hội đoàn thể, của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; quy trình bình xét cho vay; hướng dẫn cách ghi chép hồ sơ vay vốn, lưu trữ, quản lý hồ sơ vay vốn. Ngoài ra, hàng tháng tại các điểm giao dịch xã, thị trấn, Ngân hàng CSXH huyện đều bố trí cán bộ xuống giải ngân và tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng chính sách.
Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất, đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng đạt 345,8 tỷ đồng, tăng 30,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 229,3 tỷ đồng, chiếm 66,3% tổng nguồn vốn; nguồn vốn ngân sách UBND thành phố Hà Nội là 113,9 tỷ đồng; nguồn ủy thác UBND huyện Thạch Thất là 2,55 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động của Ngân hàng đạt 60,1 tỷ đồng, trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và các tổ chức kinh tế là 46,7 tỷ đồng; huy động tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn là 13,4 tỷ đồng. Ngân hàng đã phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện và UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn chỉ đạo hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai cho vay, đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến hết tháng 6/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang triển khai cho vay 10 chương trình gồm: hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; vốn giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên; nước sạch, vệ sinh môi trường, xuất khẩu lao động; nhà ở xã hội; hộ nghèo về nhà ở và phát triển kinh tế- xã hội dân tộc thiểu số, miền núi, với tổng dư nợ 342,9 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch năm, cho 11.732 hộ vay, tăng 108 tỷ đồng so với năm 2014. 
Bên cạnh đó, Đảng ủy- HĐND- UBND các xã, thị trấn và các hội đoàn thể nhận ủy thác đã vào cuộc quyết liệt để chỉ đạo và triển khai công tác tín dụng chính sách như: tạo điểu kiện, hướng dẫn các hộ vay đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác để các hộ có thêm động lực phát triển kinh tế. Đối với những hộ chây ỳ, lãnh đạo xã và các hội đoàn thể mời đến làm việc hoặc đến tận nhà để tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục để gia đình hiểu và thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Do đó, tỷ lệ nợ khoanh, nợ quá hạn trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt. Tháng 6/2014, nợ khoanh của huyện là 562 triệu đồng, đến tháng 6/2019 giảm còn 86,5 triệu đồng; nợ quá hạn tháng 6/2014 là 929 triệu đồng đến tháng 6/2019 giảm còn 292,7 triệu đồng. 
Phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội huyện
 
Với việc tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách đã thực sự mang lại nhiều hiệu quả kinh tế- xã hội cho địa phương huyện Thạch Thất. Trong 5 năm qua đã góp phần giúp cho hơn 500 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động; góp phần xây dựng được hơn 5.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp cho hơn 1.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Đồng thời, giúp hơn 10.000 lượt khách hàng vay có thêm vốn để phát triển chăn nuôi, mua sắm thêm vật tư, máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm của huyện là 14,6%, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng từ 25 triệu đồng năm 2014 lên 58 triệu đồng vào năm 2018
Có thể thấy rõ, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Thạch Thất về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức tư tưởng, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng như hoạt động của Ngân hàng CSXH. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C