Kinh tế

Tăng cường tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2020

(17:31:00 27/08/2020) Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng và báo cáo của các ngành phục vụ nông nghiệp, hiện nay lúa trà sớm đang trong giai đoạn đòng già chuẩn bị trỗ, trà chính vụ giai đoạn đứng cái, làm đòng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và hoàn lưu của bão số 3, thời tiết liên tục có mưa giông, trên đồng ruộng của nhiều địa phương bệnh đốm sọc, bạc lá đã phát sinh trên diện rộng, sâu cuốn lá gây hại những diện tích không được phòng trừ kịp thời, sâu đục thân bướm hai chấm lứa 4 đã ra rộ và đẻ trứng, chuột gây hại diện rộng sau mưa...

Bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phòng trừ sâu bệnh để giành vụ mùa thắng lợi. (Ành minh họa)
 
Để chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa; ngày 26/8/2020 UBND huyện ban hành Công văn số 1522/UBND-KT yêu cầu: 
UBND các xã, thị trấn:
Chỉ đạo các HTX nông nghiệp, cán bộ chuyên môn Trồng trọt  và BVTV, nhân viên khuyến nông tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ cụ thể đến từng địa điểm, xứ đồng kịp thời và đạt hiệu quả.
Đối với những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cần dừng bón tất cả các loại phân, kể cả phân bón qua lá và tổ chức phòng trừ bằng các loại thuốc có chứa kháng sinh như: Xanthomix 20WP, Ychatot 900SP, Sieusieu 250W... Không hướng dẫn phun thuốc tràn lan trên đồng ruộng. Với sâu đục thân lứa 4, cần tập trung chỉ đạo phòng trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng cao đến ngưỡng phòng trừ, đặc biệt là trà lúa đòng già sắp trỗ theo hướng dẫn của Trạm Trồng trọt & BVTV huyện.
Chú ý phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên trà mùa sớm, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 trên trà lúa muộn và sau ngập úng. Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ chuột hại lúa mùa như: Sử dụng bẫy bán nguyệt, bẫy bắt, bẫy bả sinh học, thuốc hóa học,.. đồng thời phát quang các bờ trục, bờ ruộng để hạn chế nơi trú ngụ của chuột.
Các HTX nông nghiệp tổ chức cung ứng các loại thuôc BVTV đặc hiệu cho nông dân phòng trừ. Các địa phương thành lập các tổ kiểm tra thị trường buôn bán phân bón, thuốc BVTV để chấn chỉnh các hoạt động lưu thông buôn bán vật tư nông nghiệp theo quy định. Thường xuyên báo cáo tình hình sâu bệnh và kết quả phòng chống sâu bệnh về UBND huyện qua Trạm Trồng trọt & BVTV huyện.
Các ngành thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện:
Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện: Phân công cán bộ phụ trách địa bàn, chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương để thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh.
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện: Làm tốt công tác dự tính, dự báo, ban hành kịp thời các văn bản, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh và báo cáo thường xuyên việc thực hiện phòng trừ sâu bệnh dịch hại về UBND huyện qua Phòng Kinh tế.
Đội quản lý thị trường số 21: Chủ động phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV.
Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện: Đưa tin kịp thời về diễn biến sâu bệnh, tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp phòng trừ để mọi người dân biết và áp dụng.
Các ngành thành viên khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có các biện pháp đôn đốc, chỉ đạo để phục vụ tốt công tác phòng trừ sâu bệnh. Việc phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh từ nay đến cuối vụ có ảnh hưởng quan trọng đến năng suất, sản lượng lúa vụ mùa. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao để đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ mùa năm 2020./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C