Kinh tế

Tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công

(08:00:00 08/08/2017) Trong 2 ngày 5 và 06/8/2017, UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới ban hành.

 
Dự hội nghị, có đồng chí Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ban Kinh tế, Ban Pháp chế HĐND huyện; thủ trưởng, cán bộ các cơ quan có liên quan: Kho bạc, Chi cục thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lí Đô thị, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất; thủ trưởng, kế toán các đơn vị dự toán thuộc huyện; Chủ tịch HĐND, UBND, kế toán ngân sách, trưởng ban kinh tế- xã hội các xã, thị trấn.
Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Ngô Văn Giang- Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế kế hoạch -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Xuân Hưng - Phó Trưởng phòng Ngân sách - Sở Tài chính Hà Nội đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; hướng dẫn quy trình lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với UBND cấp xã; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm, quản lý sử dụng tài sản; nguồn thu được để lại cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn theo quy định; hướng dẫn kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt lại đề án xây dựng nông thôn mới của xã đạt chuẩn nông thôn mới, lập kế hoạch huy động nguồn lực giai đoạn 2017-2020; quản lý, phân bổ các nguồn vốn đầu tư và dự án đầu tư, thực hiện thanh quyết toán dự án đầu tư hoàn thành theo quy định công tác quản lý tài sản công; quán triệt các nội dung cơ bản Nghị định 162015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn tổ chức thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu được để lại cơ quan đơn vị xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của Trung ương, Thành phố.
 
Tại hội nghị, các giảng viên cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư của các đơn vị, địa phương. Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức mới về lĩnh vực đầu tư công, tài chính ngân sách theo quy định hiện hành./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C