Kinh tế

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh hại lúa, cây màu vụ mùa 2020

(16:28:00 11/08/2020) Theo báo cáo của các ngành phục vụ nông nghiệp và qua kiểm tra thực tế đồng ruộng, hiện nay tình hình sâu bệnh hại lúa: Sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện với mật độ ổ trứng trung bình từ 30 -50 quả/m2, cục bộ> 100 quả/m2, sâu non nở rộ và gây hại mạnh từ ngày 10 -15/8/2020; bệnh đốm sọc vi khuẩn - bạc lá đã phát sinh tý lệ trung bình 3-5%, cao 7-10% tập trung trên các giống như TBR 225, BC15,... chuột tiếp tục gây hại, nếu không được chỉ đạo phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng xấu đến năng suất, sản lượng lúa vụ mùa. Đề chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa lúa, cây màu vụ mùa, UBND huyện Thạch Thất yều cầu:

                                                                                                 Ảnh minh họa
Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa
 
UBND các xã, thị trấn:
Chỉ đạo các HTX nông nghiệp, cán bộ chuyên môn Trồng trọt & BVTV, nhân viên khuyến nông tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh, phân loại các trà lúa, giống lúa, cây màu vụ mùa. Xác định diện tích cần phòng trừ, thông báo hướng dẫn các biện pháp phòng trừ cụ thể đến từng địa điểm, xứ đồng kịp thời, không đề sâu bệnh lây lan trên điện rộng.
Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ chuột hại lúa mùa như: Sử dụng bẫy bán nguyệt, bẫy bắt, bẫy bả sinh học, đồng thời phát quang các bờ trục, bờ ruộng đề hạn chế nơi trú ngụ của chuột. Thường xuyên thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin về nguy cơ các loại sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để người dân chủ động kiểm tra, phát hiện. Chỉ đạo các HTX NN tổ chức cung ứng các loại thuốc BVTV đặc hiệu cho nông dân phòng trừ.
Các địa phương thành lập các tổ kiểm tra thị trường buôn bán phân bón, thuốc BVTV để chấn chỉnh các hoạt động lưu thông buôn bán vật tư nông nghiệp phục vụ phòng chống dịch. Thường xuyên báo cáo tình hình sâu bệnh và kết quả phòng chống sâu bệnh về UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Trạm Trồng trọt & BVTV huyện.
Các ngành thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện:
Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt & BVTV huyện: Phân công cán bộ phụ trách địa bàn chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương để thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh.
Trạm Trồng trọt & BVTV huyện: Làm tốt công tác dự tính, dự báo. Ban hành kịp thời các văn bản, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh.
Đội quản lý thị trường số 21: Phối hợp với các ngành, xã,  thị trấn kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp với Trạm trồng trọt & BVTV huyện đưa tin kịp thời về diễn biến sâu bệnh, tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp phòng trừ để mọi người dân biết và áp dụng.
Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện: Tăng cường công tác tuyên truyên, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia sản xuất  nông nghiệp và thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, các đối tượng sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2020.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2020 thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Trạm Trồng trọt và BVTV huyện tổng hợp tình hình dịch hại, kết quả phòng trừ dịch hại báo cáo UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C